2012/May/14

 
มีดเล่มบางใบเงาวับคมกริบเป็นประกาย...
ค่อยๆวางจรดลงบนกล้ามเนื้อสีสดที่เต้นเป็นจังหวะ
 
หยดเลือดเล็กๆซึ่มขึ้นจากต่ำแหน่งที่ปลายมีดสัมผัส
ปลายมีดถูกลากเป็นทางยาวช้าๆ...แผ่วเบา
รอยเส้นสีแดงปรากฏขึ้นเป็นแนวตามรอยทางที่ลากผ่าน
 
ปลายมีดถูกยกออก
 
รอยเส้นสีแดงค่อยๆจับตัวแข็งเป็นสะเก็ดแข็งเชื่อมปิดปากแผลเอาไว้
กล้ามเนื้อสีสด เต้นเป็นจังหวะ สม่ำเสมอ...
.....
....
...
..
.
.
.
ปลายมีดเล่มบางมีคราบหมองเกาะอยู่จางๆ...
ค่อยๆวางจรดลงบนตำแหน่งเริ่มแรกของรอยแผล..
 
สะเก็ดสีคล้ำที่เกาะตัวแข็งทำให้มีดเคลื่อนผ่านได้ช้ากว่าครั้งแรก
ปลายมีด...เลาะแผ่นสะเก็ดแผลให้ค่อยๆหลุดติดขึ้นมาช้าๆ...
 
สีแดงคล้ำ ซึมมาตามรอยแผลที่เปิดออก...
กล้ามเนื้อสีแดง เต้นกระตุกผิดจังหวะ...
สะเก็ดสีแดงสดที่ไหลซึมเป็นแนว...ค่อยๆจับตัวแข็ง...
 
ปลายมีดยกออกช้าๆ...คราบสีแดงเกาะติดอยู่...แปรเปลี่ยนเป็นคราบคล้ำ
 
กล้ามเนื้อสีสด กระตุกแผ่วๆ...แล้วกลับไปเต้นตามจังหวะเดิม...
.....
....
...
..
.
.
.
ปลายมีดเล่มบางปรากฏคราบคล้ำดำ...แซมปนด้วยสีสนิม...
ค่อยๆวางจรดลงบนรอยสะเก็ดแข็งบนตำแหน่งเริ่มแรก...
 
สะเก็ดสีคล้ำแข็ง รวมทั้งรอยสนิมบนใบมีด ทำให้คมมีดเคลื่อนผ่านได้ช้ากว่าครั้งก่อน...
สะเก็ดแผลเก่า ค่อยๆถูกเลาะติด ปลายมีดขึ้นมาช้าๆ...
สีแดงคล้ำ ซึมมาตามรอยแผลที่เปิดออก...
กล้ามเนื้อสีแดง...หดเกร็ง...
 
สะเก็ดคล้ำแข็งตัวตามรอยแนวสีแดงสด...รวมกับสะเก็ดที่เกิดขึ้นก่อนหน้า
พอกตัวหนาขึ้นกว่าเดิม...
 
ปลายมีดยกออกช้าๆ...คราบสีแดงพอกหนา...และเปลี่ยนเป็นสีคล้ำ...
สนิมค่อยๆลามตามใบมีด...เกาะกินเนื้อมีดช้าๆ...
 
กล้ามเนื้อสีสด เต้นกระตุกแผ่วๆ...
.....
....
...
..
.
.
.
ปลายมีดเล่มบาง ปรากฏคราบคล้ำดำ...สนิมกร่อนคมมีดเป็นร่องขรุขระ
วางจรดลงบนรอยสะเก็ดแข็งบนตำแหน่งเริ่มแรก...
 
สะเก็ดสีคล้ำที่เกาะตัวแข็ง และคมที่ผุกร่อน ทำให้มีดเคลื่อนผ่านอย่างเชื่องช้า...

สะเก็ดหนาที่พอกแข็ง ค่อยๆถูกเลาะติดคมที่ผุกร่อน...
เนื้อสีสดที่หลุดติดขึ้นมากับรอยสะเก็ดแห้งนั้นปากแผลเปิดกว้างกว่าครั้งก่อน
สีแดงคล้ำ ซึมมาตามรอยแผล...
กล้ามเนื้อสีแดง...หดเกร็ง...เต้นกระตุกไม่เป็นจังหวะ
 
สีแดงสดไหลซึมเป็นแนว...ค่อยๆแข็งตัว...รวมกับสะเก็ดที่เกิดขึ้นก่อนหน้า
พอกตัวทับถมหนาขึ้นกว่าครั้งก่อน...
 
ปลายมีดคมกร่อนค่อยๆยกออก...คราบสีแดงเกาะติดอยู่...แปรเปลี่ยนเป็นคราบคล้ำ
สนิมที่เกาะกินค่อยๆลามกว้างขึ้น...กร่อนคมที่เหลืออยู่ให้ผุพัง...
 
กล้ามเนื้อสีสด กระตุกเกร็งแผ่วๆ...
.....
....
...
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 

Comment

Comment:

Tweet


กี๊ซ พี่ปลา> <
#2 by zaionic At 2012-05-15 04:00,
อ่านแล้วเสียวไส้ตามไปด้วยเลยครับsad smile